Tájékoztató magánfőzésről és desztilláló-berendezésről

Tájékoztató

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 2015. január 1.-től módosításra kerül.

A magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztillálóberendezésen) szabályozása több tekintetben változik.

 • A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló
  desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követ 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz (Szalánta, Hunyadi J. u. 63.)
 • A bejelentésben a nevet, lakcímet, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés időpontját és a desztilláló-berendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző  lakcímétől (bejelentés a www.szalanta.hu honlapon megtalálható).
 • A saját fogyasztás céljából elállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1000 forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell teljesíteni az önkormányzati adóhatósághoz.
  Első ízben 2016. január 15.-éig. Amennyiben a magánfőző a tárgyévben nem állított elő párlatot a berendezésen, nem keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.
 • Az 50 literes mennyiségi korlát túllépése esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a vámhatósághoz és a párlatot a vámhatósággal egyeztetett módon meg kell semmisíteni. Az átalányadózás mellett elállított párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető, mely esetben a desztilláló-berendezés bejelentéséről és az éves átalányadó megfizetéséről kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.
 • Az adóbevallásról, illetve az adóhatósági igazolásról szóló nyomtatványok később
  lesznek elérhetek a honlapon.

 

A bejelentéshez szükséges nyomtatványt itt töltheti le:

“Bejelentés-desztillálóberendezésről_2015.pdf” letöltése Bejelentés-desztillálóberendezésről_2015.pdf – Letöltve 148 alkalommal – 49 KB

További tájékoztatás itt:

“Tájékoztató-magánfőzés-szabályairól_2015.pdf” letöltése Tájékoztató-magánfőzés-szabályairól_2015.pdf – Letöltve 123 alkalommal – 210 KB

 

2015. január 7.

Nádoriné Dr. Rohi Éva
Jegyző